Tag: รถเครนโรงงาน

วิธีเลือกรถเครนโรงงานให้ถูกประเภท เพื่อยืดอายุการใช้งานและมีความปลอดภัยวิธีเลือกรถเครนโรงงานให้ถูกประเภท เพื่อยืดอายุการใช้งานและมีความปลอดภัย

รถเครน

                รถเครนหรือ “รถปั้นจั่น” เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในแวดวงอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ปัจจุบันเครนแบ่งออกเป็นหลายประเภทเพื่อความเหมาะสมต่อการใช้งานที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยจุดประสงค์หลักการทำงานของเครนคือการยกสิ่งของหรือสินค้าที่มีน้ำหนักมาก มีขนาดชิ้นงานใหญ่ ด้วยวิธีการยกแบบแนวดิ่งคือยกจากข้างล่างยกขึ้นข้างบน หรือใช้เคลื่อนย้ายสิ่งของในแนวราบจากซ้ายไปขวา เป็นต้น                 การทำงานของเครนจะมีรัศมีในการยกสินค้ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบูมหรือ “แขน” ของเครนว่ามีขนาดเท่าไหร่ ส่วนน้ำหนักบรรทุกจะขึ้นอยู่กับขนาดของเครน ความยาวของบูม และประเภทของเครนเป็นหลัก ซึ่งในงานก่อสร้างทั่วไปเราจะคุ้นเคยกับรถเครนแบบตีนตะขาบและเครนแบบล้อยางกันเป็นอย่างดี โดยเครนทั้ง 2 ...