Author: Lynn Evans

โรงงานให้เช่า อยุธยา จุดกระจายสินค้าภาคกลางที่ยอดเยี่ยมโรงงานให้เช่า อยุธยา จุดกระจายสินค้าภาคกลางที่ยอดเยี่ยม

โรงงานให้เช่า อยุธยา

ในภาคกลางตอนนี้ เมืองที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต้องยกให้จังหวัดอยุธยา ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่สนับสนุนความเติบโตทางธุรกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อยุธยาก็มีความเจริญรุ่งเรืองมาตลอด ทำให้เมืองอยุธยาหลายที่ในปัจจุบันกลายเป็นเขตพื้นที่สีม่วง โดยเฉพาะโซนอุตสาหกรรม หลายคนคงจะงงว่าพื้นที่สีม่วงคืออะไร คือพื้นที่ที่อนุญาตให้สำหรับตั้งโรงงานอุตสาหกรรมสามารถพักสินค้าได้ ตามหลักกฎหมายผังเมือง ดังนั้นพื้นที่สีม่วงจึงไม่เหมาะอย่างยิ่งในการสร้างที่อยู่อาศัย เพราะจะมีสารเคมีจากโรงงาน หรือกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันการโรงงานให้เช่า อยุธยาเป็นหนึ่งทางเลือกสำคัญให้กับเจ้าของกิจการหรือนักธุรกิจ เข้ามาลงทุนเช่า เพราะโรงงานส่วนใหญ่จะใช้เป็นที่ขยายความเติบโตทางธุรกิจ เพราะหลายท่านอาจจะมีกิจการเล็กที่ทำอยู่ที่บ้านแต่ไม่นานธุรกิจก็เจริญเติบโตทำให้ถึงขั้นเช่าโรงงานผลิตสินค้ากันเลยก็มี ด้วยความสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการลงทุนสร้างโรงงาน ทำให้โรงงานให้เช่าจึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่คุ้มทุน ...

ทำไมคนจึงนิยมเช่ารถ เชียงใหม่ทำไมคนจึงนิยมเช่ารถ เชียงใหม่

เช่ารถ เชียงใหม่

หากว่าใครที่กำลังอยากไปเที่ยวเชียงใหม่ คงกำลังสงสัยใช่หรือไม่ว่าการจะเช่ารถในจังหวัดเชียงใหม่นั้นจำเป็นแค่ไหน อย่างไร และเพราะเหตุใดคนจึงนิยมเช่ารถ เชียงใหม่กันเป็นอันมาก ต้องบอกเลยว่าการเลือกเช่ารถในเชียงใหม่ถือเป็นเทรนด์ความนิยมที่มาในช่วงสิบปีหลัง จากที่เมื่อก่อนนี้ จะต้องขับรถทางไกลไปเอง แต่ปัจจุบันการเดินทางด้วยเครื่องบินได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่หลายๆ คนจะอยากเช่ารถ เชียงใหม่และการเช่ารถ เชียงใหม่ได้ความนิยมเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้ 1.หลายๆ คนนิยมเดินทางด้วยเครื่องบิน สำหรับเหตุผลแรกที่ทำให้คนนิยมเช่ารถเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นก็มาจากการเดินทางโดยเครื่องบินนั้นมีราคาถูกลงนั่นเอง โดยปกติแล้วเครื่องบินสมัยเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน ราคาสูงมากแบบที่คนธรรมดาไม่มีทางเอื้อมถึง แต่ปัจจุบันมีสายการบินต้นทุนต่ำ จึงได้ส่งผลให้การเดินทางโดยเครื่องบินได้รับความนิยมมากกว่าเดิม ...

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของไทยได้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2456 โดยที่มีบริษัทแรกคือ บริษัทปูซีเมนต์ไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะทำการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า และเพื่อให้มีอุตสาหกรรมที่ผลิตวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมนี้อยู่ภายใต้การควบคลุมของรัฐบาลมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้น นโยบายของรัฐบายจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อลักษณะโครงสร้างและการเจริญเติมโตของอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งโดยแท้จริงแล้วส่งปลกระทบไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง ปูนซีเมนต์มีชื่อเต็มว่า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีเทา ใช้เป็นส่วนสำคัญในการทำคอนกรีต จะทำหน้าที่เป็นตัวประสานที่ช่วยยึดหิน ทราย และเหล็กให้ติดแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน ถ้าไม่มีปูนซีเมนต์ยึดประสานไว้ ...

อุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมก่อสร้าง

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

          ในแวดวงของอุตสาหกรรม หลายๆ คนก็มักจะเข้าใจและจินตนาการไปว่าเป็นการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายเพียงอย่างเดียวแต่อุตสาหกรรมนั้นแบ่งได้เป็นหลายอย่าง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่จะสามารถบอกได้ว่าประเทศนั้นเป็นประเทศแบบใด เช่น ประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศที่กำลังพัฒนา           คงจะไม่ค่อยมีใครคุ้นกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะสาธารณูปโภค ซึ่งนอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วยังช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการ พัฒนาภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ...

ธุรกิจอุตสาหกรรมธุรกิจอุตสาหกรรม

ธุรกิจอุตสาหกรรม

ธุรกิจอุตสาหกรรม (Manufacturing) การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ ธุรกิจผลิตสินค้าเพื่ออุปโภค แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้           2.1 อุตสาหกรรมในครัวเรือน จัดเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ใช้แรงงานเฉพาะสมาชิกในครอบครัว ลงทุนไม่สูงนักส่วนใหญ่เป็นการใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลัก คือ การทำนาทำไร่ ขณะที่รอเก็บเกี่ยวพืชผลก็ใช้เวลาว่างมาทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ อุตสาหกรรมทอผ้า ...