Industry Of The Future Technology เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็ก ดีต่อผู้ประกอบการอย่างไร

เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็ก ดีต่อผู้ประกอบการอย่างไร


เครื่อง คัด แยก เมล็ด ข้าวสาร ขนาด เล็ก

เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็ก เครื่องจักรที่อุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่มต่างก็ให้ความสำคัญ เพราะเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัย ช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ แถมยังช่วยลดต้นทุนในการผลิต ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการจ้างแรงงานด้วย

เครื่องคัดแยกข้าวสารขนาดเล็ก ช่วยคัดแยกเมล็ดข้าวที่มีคุณภาพออกจากเมล็ดข้าวที่ไม่มีคุณภาพ คัดแยกเมล็ดข้าวเต็มออกจากเมล็ดข้าวหัก เครื่องคัดแยกข้าวสารขนาดเล็กบางเครื่องสามารถใช้คัดแยกสิ่งเจือปนต่างๆ ที่ปะปนมากับข้าวเปลือกได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นฝุ่น ดิน หิน กรวด ทราย เศษฟาง เมล็ดวัชพืช แกลบ  ฯลฯ เครื่องคัดแยกที่มีประสิทธิภาพใช้หลักการร่อนตะแกรงจากการขับเคลื่อนของมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยกว่าการคัดแยกข้าวด้วยวิธีทั่วไปและยังสามารถคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อย่างละเอียดด้วย ทำให้ข้าวเปลือกมีความสะอาดก่อนทำการสีข้าว ยกตัวอย่างเช่น เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ และ เครื่องแยกขนาดระบบสั่น

เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่

เครื่องมือร่อนกรองที่มีประสิทธิภาพใช้กำจัดฝุ่นและสิ่งต่างๆ ที่ปะปนมากับผลผลิตได้อย่างแม่นยำ ทำงานด้วยระบบปิดสนิทเพื่อป้องกันฝุ่นละอองไม่ให้ฟุ้งกระจายไปในอากาศ อีกทั้งยังป้องกันสิ่งสกปรกต่างๆ ให้เข้าสู่กระบวนการคัดแยกด้วย ภายใต้การทำงานแบบอัตโนมัติทำงานได้อย่างรวดเร็วให้ผลผลิตที่สูงสามารถคัดแยกแกลบและเมล็ดข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้เมล็ดข้าวเต็มได้รับความเสียหายเลย ด้วยระบบชั้นกรองคู่ เพื่อกรองและคัดแยกขนาด จึงมีความแม่นยำในการคัดกรองสูง เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ที่มีคุณภาพ การบำรุงรักษาต่ำ ไม่ต้องบำรุงรักษาอะไรมากมาย ช่วยทำงานได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานโดยไม่หยุดชะงัก ใช้กำลังคนต่ำและให้ผลผลิตที่สูง

เครื่องแยกขนาดระบบสั่น

เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็กเป็นเครื่องมือร่อนกรองที่มีประสิทธิภาพสู อุปกรณ์ในการร่อนกรองที่ยอดเยี่ยมใช้คัดขนาด ขัด ขจัดฝุ่น กรอง และแยกขนาด ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่าเหมาะกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องคัดแยกข้าวเพื่อแปรรูปในกระบวนการผลิตอื่นๆ โดยมีให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 ไปจนถึง 84 นิ้ว เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย  เครื่องที่ดีมีคุณภาพโครงสร้างต้องแข็งแรงทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมอย่างดี เปลี่ยนมุมนำตามข้อกำหนดการคัดกรองได้ตามความต้องการ มอเตอร์แรงสั่นสะเทือนกำลังสูงที่เปรียบเสมือนหัวใจของเครื่องแยกและการเปลี่ยนตะข่ายง่ายทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น

เห็นไหมว่า เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็กดีต่อผู้ประกอบการอย่างไร หากผู้ประกอบการติดตั้งเครื่องคัดแยกข้าวสารจะทำให้วัตถุดิบมีคุณภาพปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคสามารถนำไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะผู้ประกอบการค้าข้าวก็จะสามารถแข่งขันด้านคุณภาพกับตลาดโลกได้