Industry Of The Future Industrial เกียร์ทดรอบมีความสำคัญอย่างไร

เกียร์ทดรอบมีความสำคัญอย่างไร


เกียร์ทดรอบ

เกียร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการที่จะสามารถช่วยลดสาเหตุของอุบัติเหตุต่าง ๆ ลงได้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในภาคของอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือการขับขี่ยานพาหนะต่าง ๆ บนท้องถนน ซึ่งประโยชน์ของเกียร์นั้น หลาย ๆ คนคงจะเข้าใจกันอย่างดี วันนี้เราจึงได้รวบรวมหลักการทำงานของเกียร์ทดรอบนั้นว่ามีหลักการทำงานอย่างไรและความสำคัญของเกียร์ทดรอบนั้นมีความสำคัญต่อการตรวจเช็คสภาพอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบครับ 

เกียร์ทดรอบคืออะไร 

เกียร์ทดรอบนั้นเป็นเกียร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดรอบความเร็วในการหมุนของแกนหมุนอันเนื่องมาจากกำลังการหมุนของมอเตอร์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งในขณะนั้นผู้ที่ใช้งานอาจจะต้องการใช้ความเร็วรอบที่เพิ่มมากขึ้น จึงกระตุ้นให้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์นั้นเกิดการขับเคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้นจากการหมุนของมอเตอร์ แต่เมื่อหลังใช้งานหรือได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการนั้นจึงเป็นเป็นที่จะต้องลดความเร็วรอบของมอเตอร์ลง ซึ่งเจ้าอุปกรณ์อย่างเกียร์ทดรอบนี้จึงได้เข้ามาเป็นส่วนที่สำคัญในการลดรอบความเร็วของมอเตอร์ลง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของผู้ใช้งานนั่นเอง แต่สิ่งที่สำคัญในการลดความเร็วรอบในการหมุนนั้นก็คือการรักษากำลังของมอเตอร์ให้มีขนาดที่เท่าเดิมนั่นเอง 

สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจกันก็คือการทดรอบการหมุนของมอเตอร์นั่นเอง โดยปกติแล้วการหมุนของมอเตอร์นั้นจะใช้ฟันเฟืองในการหมุนตามปกติ ซึ่งในแต่ละฟันเฟืองนั้นก็จะมีจำนวนเฟืองที่เท่ากันหรือเรียกกันว่า 1 ต่อ 1 หรือ 1:1 แต่ถ้าเราเพิ่มจำนวนฟันเฟืองที่มากขึ้น การหมุนของเฟืองที่มีจำนวนซี่ฟันเฟืองที่มากกว่าจะหมุนช้าลง แต่ความเร็วรอบในการหมุนของมอเตอร์นั้นจากฟันเฟืองแรกจะมีขนาดที่เท่าเดิม หลักการตรงนี้จึงได้นำมาปรับและประยุกต์ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวางนั่นเองครับ 

ประโยชน์ของการทดรอบเกียร์ของเกียร์ทดรอบนั้นมีมากมายหลากหลายข้อด้วยกัน อันดับแรก ๆ นั้นก็จะเป็นในเรื่องของการสึกหรอจากการใช้งานอย่างหนัก เกียร์มอเตอร์แบบปกตินั้นมีจำนวนรอบการหมุนอย่างมาก ในแต่ละครั้งของการใช้งาน ย่อมเกิดความร้อนสะสมหรือเกิดความเครียดภายในตัววัสดุอย่างโลหะที่ใช้ทำเป็นแกนหมุนของเกียร์ได้ ซึ่งมีผลเป็นอย่างมากต่อการพังของชุดเกียร์ การมีเกียร์ทดรอบนี้จึงสามารถที่จะช่วยชะลออัตราการสึกหรอให้ลดลงอีกทั้งฟันเฟืองที่มีรอบต่ำนั้นก็จะสามารถยืดอายุการใช้งานไปได้ออกไปอีกนาน ส่งผลให้ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนั่นเองครับ