Industry Of The Future Business บริการรับทำบัญชีการันตีความถูกต้อง

บริการรับทำบัญชีการันตีความถูกต้อง


บริการรับทำบัญชี

การทำบัญชีของร้านค้านั้นอาจมีขั้นตอนและกระบวนการที่ยุ่งยากที่บุคคลปกติที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงทางด้านบัญชีอาจจะต้องเสียเวลากับความซับซ้อนในแต่ละขั้นตอนสุด ๆ เลย จึงได้มีบริษัทบริการรับทำบัญชีก่อตัวขึ้นมากมาย เพื่อช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากและความเสียเวลาให้แก่พ่อค้าแม่ค้าหรือเจ้าของบริษัททั้งหลาย ซึ่งบริษัทที่ให้บริการรับทำบัญชีนั้นจะต้องมีความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ชั้นสูงในวิชาชีพทางการบัญชี

การบริการของบริษัทรับทำบัญชี

ไม่ว่าจะเป็นการรับทำบัญชีประเภทจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด การตรวจสอบบัญชี การวางแผนการใช้จ่ายภาษี การบริการรับทำบัญชี การทำประกันสังคม การปิดบัญชี การวางระบบแบบแผนของบัญชีต่าง ๆ ภายในบริษัท การเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายในด้านบัญชีภาษีอากรให้แก่บริษัทได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สามารถให้บริการอย่างครบวงจรให้บริการจบในที่เดียว เป็นบริษัทที่มีความรู้ความสามารถในทักษะที่รอบด้าน สามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องและกระชับ

สำหรับข้อมูลของลูกค้าที่อาจยังไม่ครบถ้วนหรือยังมีข้อผิดพลาดประการใดอยู่ก็ควรจะต้องสามารถแจ้งเตือน หรือชี้ทางแก้ไขคร่าวๆให้แก่ลูกค้าได้ในเบื้องต้น

จุดเด่นของบริษัทรับทำบัญชี

จุดเด่นของบริษัทที่ให้บริการรับทำบัญชีจะต้องคำนึงถึงเป็นอย่างแรกเลยนั่นก็คือ ต้องมีการดำเนินการที่รวดเร็วทันทีทันใดในขณะที่ดำเนินการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กัน ต้องมีความละเอียดรอบครอบต่อข้อมูลทุกจุดของบริษัทอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่ละเลยต่อข้อมูลจุดเล็กจุดน้อย หรือเห็นว่าเป็นความเสียหายมูลค่าน้อย ก็ปล่อยปละละเลยไม่แจ้งให้ลูกค้าทราบ นอกจากนี้สิ่งที่คอยจะเรียกลูกค้าทั้งรายเล็กและรายใหญ่ให้อยู่หมัดเลยนั่นก็คือ การให้บริการในราคาที่ย่อมเยา ราคาเป็นมาตรฐานมีความสมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับการบริการและการให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ

ซึ่งขอบเขตในการให้บริการรับทำบัญชีและภาษีนั้นจะมีการให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารเช่นเอกสารใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ต่าง ๆ เพื่อดำเนินการยื่นแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54, ภ.พ.36, ภ.พ.30, ภ.ธ.40 เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการจัดทำสมุดรายวันปิดงบบัญชีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเงินของบริษัทเป็นรายเดือน มีการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายของบริษัท ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเปรียบเทียบกับกลไกทางการตลาด และเศรษฐกิจ เพื่อประเมินความเสี่ยงออกมาเป็นแบบแผนการใช้จ่าย เพื่อให้ลูกค้าสะดวกต่อการเข้าใจและนำไปปรับใช้หรือปรับแก้ในจุดที่ยังมีช่องโหว่ของการบริหารอยู่ นับว่าการใช้บริการรับทำบัญชีนั้นช่วยแบ่งเบาภาระในการดำเนินการทางธุรกิจได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว